kaloni rrjedhjes

Në parim, kalimi i ndarjes së rrjedhës mund të ndahet përafërsisht në një kalim mekanik të rrjedhës dhe një kaloni elektronik të rrjedhës.

Parimi mekanik është lloji i vozitjes, tipi i turbinës, lloji i pistonit, lloji i gravitetit etj.

Parimi elektronik perfshin kalimin e rrjedhes termike, kalimin e rrjedhes elektromagnetike, sensor kaloni tejzanor dhe te ngjashme.

Çelësi i rrjedhjes fillon punën kur uji rrjedh dhe do të shkyçet kur nuk ka mungesë uji ose uji, që do të thotë të luash një funksion kalimi dhe të realizosh alarmin. Zakonisht ekzistojnë dy pista, një kabllo lidhet me furnizimin me energji elektrike, ndërsa plumbi tjetër lidhet me kontrolluesin ose alarmin.