rrjedhësi

Një matës i rrjedhës është një pajisje e përdorur për të matur shkallën e rrjedhës ose sasinë e gazit ose të lëngut që lëviz nëpër një tub.

Ekzistojnë disa lloje për shembull, matësin e rrjedhjes së llojit të turbinës, matësin e rrjedhjes elektromagnetike, matësin e rrjedhjes së vorbullës, matësin e rrjedhës së tejzgjatur dhe matjen e rrjedhës së zhvendosjes

Shumica e tyre përdoren për matjen e gazit natyror dhe rrjedhjes së lëngjeve. Ato mund të përdoren për të matur me saktësi shkallën e rrjedhjes së lëngjeve të cilat janë elektrike përçuese, kaustike, dhe të përziera me lëngje dhe lëndë të ngurta. Ato përdoren gjerësisht në industri të naftës, inxhinierisë kimike, farmakologjisë, prodhimit të letrës, energjisë elektrike, mbrojtjes së mjedisit dhe kështu me radhë.

FS-P Seria Matja e rrjedhës së zhvendosjes (veshje ovale) për vajin e motorit / naftës, lloji kryesor i matësve të rrjedhës së zhvendosjes pozitive, përdoret për të matur presionin në tubacionin e mbyllur nën rrjedhën e plotë të tubit të rrjedhës së lëngut. Ajo ka përshtatje të mirë dhe temperaturën e matjes, kryesisht të parregulluar, ndryshimin e presionit dhe lehtësinë e instalimit.

Loading ...