presioni i presionit

Presioni i presionit përdoret për të kontrolluar dhe monitoruar presionin e ujit, vajit, karburantit, ajrit, gazit dhe të mesme të tjera.

Një kaloni presioni është pajisje shumë e rëndësishme e vogël që mundëson sigurinë dhe kontrollin e shumë mjediseve të ndryshme. Funksionon si një pajisje me siguri të dështuar për të parandaluar ndonjë numër të incidenteve që ndodhin duke matur sasinë e presionit të aplikuar dhe reaguar ose thjesht duke siguruar një mënyrë për të ulur ose rritur lloje të ndryshme presioni.

mjediset
• Presioni i presionit përdoret në shumë lloje të ndryshme mjedisesh. Këto përfshijnë, por nuk kufizohen në, impiantet dhe impiantet kimike, objektet e prodhimit të makinerive dhe ndërtesat publike.
Aplikacion
• Një kaloni presioni zakonisht përdoret në lidhje me ndonjë formë të lëngët, gaz, avull ose energji elektrike.
udhëzues
• Një çelës presioni manual është thjesht si një kaloni dritë që një person duhet të ecë deri në, për të rrokullisje në ose jashtë.
automatik
• Një çels i presionit automatik ndjen kur niveli i presionit është shumë i lartë ose i ulët. Mund të përgjigjet pa nevojën e ndihmës njerëzore.
përdorimet
• Një presion presioni mund të hapë ndarje për të lënë avull ose ajër. Mund të mbyllë një makinë. Çfarëdo veprimi që është vendosur që do të parandalojë dëmtimin njerëzor apo financiar për skenarin e veçantë është funksioni i presionit të presionit.

Loading ...